Consult

Zelf voeden is niet moeilijk, maar je moet het wel leren. Soms zijn er bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is. Als lactatiekundige IBCLC en babyspecialist zijn wij opgeleid om u daarin te ondersteunen.

Of u nu advies nodig heeft over het aanleggen van de baby bij borstvoeding of over het huilen van uw baby, u kunt bij ons terecht.

Over het algemeen geldt, hoe sneller een probleem wordt gesignaleerd en met de juiste adviezen wordt benaderd, hoe eerder het probleem zal zijn opgelost.

Een eerste consult thuis of op de praktijk duurt maximaal anderhalf uur. De kosten van het consult zijn inclusief reiskosten, indien nodig terugkoppeling naar de verloskundige en/of kraamzorginstelling, JGZ en/of huisarts en een telefonische evaluatie van de aangeboden adviezen. Veel zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) een lactatiekundig consult als u aanvullend verzekerd bent. Controleer uw polisvoorwaarden of u voor vergoeding in aanmerking komt.

U betaalt na afloop van het consult contant of per PIN aan ons en dient daarna de factuur indien mogelijk bij uw verzekering in. U ontvangt van ons de factuur met onze aansluitnummers bij de verschillende verenigingen via de mail.